ლენტეხი | 40 ლოკაცია

სოფელი მელე, მდინარე ცხენისწყლის მარჯვენა ფერდობი

ქვათაცვენა საშუალო

დაბა ლენტეხი, მდინარე ხელედულას ხეობა

ღვარცოფი საშუალო

დაბა ლენტეხი, მდინარე ხელედულას ხეობა

გვერდითი ეროზია საშუალო

პროექტში გამოყენებული რუკები დამზადებულია გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ