სოფელი ლუჯი, მდინარე ცხენისწყლის მარჯვენა ფერდობი

მეწყერი

საშუალო

წელი 2021

რეკომენდაცია

კალაპოტის პერიოდული გაწმენდა-დაღრმავება; დაზიანებული ხიდის ბურჯების და ნაპირსამაგრი შენობის აღდგენა-გამაგრება. მეწყრული ფერდობის ძირში შესაბამისი პროექტის საფუზველზე დამცავი ბეტონის კედლის მოწყობა, დაუშვებელია ფერდობის ჩამოჭრა

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.