საქართველოს ტერიტორიაზე გავრცელებული სტიქიური გეოლოგიური პროცესები და
მათზე რეაგირების ანალიტიკა

პლატფორმის მიზანი

გეოლოგიური რისკების შესახებ განათლება და ცნობიერების ამაღლება: ყოვლისმომცველი ინფორმაციის, რისკების შეფასების და საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების მითითებებით ინფორმაციის მოსახლეობისთვის მიწოდება.
თანამშრომლობის ხელშეწყობა: პლატფორმა იქნება ერთგვარი ხიდი მოქალაქეებსა  და მთავრობას შორის, ხელს შეუწყობს გამჭვირვალობასა და ანგარიშვალდებულებას.
უკუკავშირის მექანიზმი: მოსახლეობისთვის პლატფორმის შეთავაზება, რათა გამოავლინონ არსებული პრობლემები გეოლოგიური პროცესების თვალსაზრისით და ამავე დროს შეაფასონ გაცემული რეკომენდაციების შესრულების პროცესი.

სახელმძღვანელო პრინციპები

ინფორმაციის გამჭვირვალე გავრცელება: ხელმისაწვდომი და შეულამაზებელი ინფორმაციის მიწოდება გეოლოგიური რისკების შესახებ.
ცნობიერების ამაღლება: ადგილობრივი მოსახლეობისა და ტურისტების ინფორმირება და ცნობიერების გაზრდა პოტენციური საფრთხის შესახებ.
გაუმჯობესებული ადგილობრივი რეაგირება: თემების გაძლიერება ცოდნით და რესურსებით პრევენციული მოქმედებების განსახორციელებლად.

ჩვენი მისიაა თავიდან ავიცილოთ ბუნებრივი კატასტროფები და შემდგომი ტრაგედიები საქართველოში.

იხილეთ მეტი

გეოლოგიური პროცესების ტიპი

გეოლოგიური პროცესების რისკი

მოგვწერეთ ჩვენი საკონტაქტო ფორმის საშუალებით ან ელ.ფოსტაზე: contact@geologymaps.ge. მოგვაწოდეთ ინფორმაცია რეკომენდაციების შესრულებაზე და გაგვიზიარეთ თქვენი წინადადებები გაუმჯობესებისთვის.თუ გაქვთ შეკითხვები, გამოხმაურება ან წინადადებები, ჩვენ მზად ვართ დაგეხმაროთ.