მიმდინარე გეოლოგიური პროცესებისა და მათზე რეაგირების ანალიტიკა