სოფელი ლასკადურა, მდინარე ლასკადურას მარცხენა შენაკადი მდინარე ლონაურის ხეობა

ღვარცოფი

საშუალო

წელი 2021

რეკომენდაცია

მდინარე ლონაურის ხეობის გაწმენდა-ჩაღრმავება და გასწორხაზოვნება; აქტიური გვერდითი ეროზიის უბანზე ნაპირდამცავი გაბიონებიდა და ნაკადმიმმართველი კონსტრუქციების მოწყობა

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.