ცაგერი-ლენტეხის დამაკავშირებელი ცენტრალური საავტომობილო გზა, მდინარე ცხენისწყლის მარჯვენა მხარე,

გვერდითი ეროზია

საშუალო

წელი 2021

რეკომენდაცია

~აქტიური გვერდითი ეროზიიის უბანზე ნაპირდამცავი გაბიონებისა და ნაკადმიმმართველი კონსტრუქციების მოწყობა

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.