ლენტეხი-ყორულდაშის ცენტრალური საავტომობილო გზა, მდინარე ცხენისწყლის შენაკადები; მდინარე ცხენისწყლის მარცხენა ფერდობი

მეწყერი

მაღალი

წელი 2021

რეკომენდაცია

ღვარცოფული ხევების კალაპოტების გაწმენდა-ჩაღრმავება. გზის პერიოდულად გაწმენდა ინერტული მასალისგან; ხევების და საავტომობილო გზის გადაკვეთაზე ნაკადგამტარი კონსტრუქციების მოწყობა. აქტიური გვერდითი ეროზიის უბნებზე ნაპირდამცავი გაბიონებისა და ნაკადმიმმართველი კონსტრუქციების მოწყობა შესაბამისი პროექტის საფუძველზე. საავტომობილო გზების მონაკვეთების გაწმენდა ჩამონაშალი გრუნტის მასისგან და ზოგ უბანზე გზის დამცავი ნაგებობების მოწყობა

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.