სოფელი ხოფური, მდინარე ხოფურის მარჯვენა ფერდობი

ღვარცოფი

მაღალი

წელი 2021

რეკომენდაცია

მდინარე ხოფურის კალაპოტის პერიოდულად გაწმენდა-ჩაღრმავება და ბორტების გამაგრება. მეწყერული ფერდობის დატერასება და დამცავი კედლის მოწყობა.

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.