სოფელი დურაში, მდინარე ცხენისწყლის მარჯვენა შენაკადი მდინარე ჩოლშურის ხეობა; მდინარე წისქვილკარის ხევი (მდინარე ჩოლშურის მარცხენა შენაკადი)

გვერდითი ეროზია

მაღალი

წელი 2021

რეკომენდაცია

მდინარე ჩოლშურას ხეობის კალაპოტის გაწმენდა-დაღრმავება; მდინარის დაუცველი მონაკვეთების გასწვრივ ნაპირდამცავი ნაგებობების მოწყობა და არსებული გაბიონების რეაბილიტაცია; ნაკადგამტარი კონსტრუქციის მოწყობა.

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.