სოფელი გულიდა, მდინარე ცხენისწყლის მარჯვენა ფერდობი

მეწყერი

საშუალო

წელი 2021

რეკომენდაცია

დაზიანებული გზის მონაკვეთის პერიოდულად გადასწორება და მოტკეპვნა. ზედაპირული წყლების დრენირება, ფერდობსამაგრი კედლის მოწყობა შესაბამისი პროექტის საფუძველზე

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.