ამბროლაური | 25 ლოკაცია

წესი-ურავის ცენტრალური საავტომობილუ გზა

ქვათაცვენა საშუალო

ჭრებალო-ნიკორწმინდის ცენტრალური საავტომობილო გზა

გვერდითი ეროზია საშუალო

პროექტში გამოყენებული რუკები დამზადებულია გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ