სოფელი ხოტევი, მდინარე ხოტეურას მარცხენა ფერდობი

მეწყერი

მაღალი

წელი 2021

რეკომენდაცია

ჩამოშლილი გრუნტის მასის გატანა გზის სავალი ნაწილიდან და საკარმიდამო ნაკვეთებიდან; შესაბამისი პროექტის საფუძველზე ბეტონის ფერდობსამაგრი კედლის მოწყობა ან ქვის გაბიონის მოწყობა; ზედაპირული და გრუნტის წყლების განტვირთვა არხების მოწყობის გზით.

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.