სოფელი ზედა ღვარდია, მდინარე რიონის მარჯვენა ფერდობი

კლდეზვავი

მაღალი

წელი 2021

რეკომენდაცია

ფერდობზე შესუსტებული უბნების მექანიკური წესით ჩამოწმენდა და მავთულბადეების მოწყობა;გზის გასწვრივ ფერდობსამაგრის კედლის მშენებლობა; ჩამოშლილი გრუნტის მასის გატანა და გზის პერიოდული გაწმენდა; ადგილობრივი ძალებით გაგრძელდეს მუდმივი მონიტორინგი

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.