ცაგერი | 22 ლოკაცია

სოფელი ნასპერი, მდინარე უცხერისღელეს ხეობა

მეწყერი მაღალი

პროექტში გამოყენებული რუკები დამზადებულია გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ