სოფელი ლაილაში, მდინარე ლაჯანურის წყალსაცავის მარცხენა ფერდობი

მეწყერი

მაღალი

წელი 2021

რეკომენდაცია

სოფელ ლაილაშსა და სოფელ ღუს შორის დამაკავშირებელი ალტერნატიული საავტომობილო გზის მონაკვეთის შერჩევა. ცაგერი-ამბროლაურის ცენტრალურ საავტომობილო გზაზე ხევის კალაპოტის გადაკვეთის უბანზე საჭიროა შესაბამისი დიამეტრის ღვარცოფგამტარი კონსტრუქციის მოწყობა

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.