სოფლების ლუხვანო-ზარაგულას დამაკავშირებელი გზა

მეწყერი

მაღალი

წელი 2021

რეკომენდაცია

დეფორმირებული გზის მონაკვეთის პერიოდული გადასწორება და გზის ზედა მხარეს, არსებული დამცავი გაბიონის გასწვრივ, სადრენაჟო არხის მოწყობა წყლის ნაკადის განტვირთვის მიზნით. ახალი გზის გაყვანის უპირატესობა უნდა დადასტურდეს მხოლოდ დეტალური საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების ჩატარების საფუძველზე.

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.