თეთრიწყარო | 14 ლოკაცია

ფარცხისი-წალკის საავტომობილო გზის მონაკვეთი

კლდეზვავი საშუალო

თბილისი-მანგლისი საავტომობილო გზის მონაკვეთი

ქვათაცვენა საშუალო

თბილისი-მანგლისი საავტომობილო გზის მონაკვეთი

კლდეზვავი მაღალი

პროექტში გამოყენებული რუკები დამზადებულია გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ