მდინარე ასურეთის ხეობა, მარჯვენა ფერდობი, სოფელ ასურეთის ჩრდილო პერიფერია

მეწყერი

საშუალო

წელი 2021

რეკომენდაცია

მდგრადი ფუნქციონირების მიზნით, საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების წარმოება. კვლევების საფუძველზე შესაბამისი სამსენებლო პროექტის დასახვა და განხორციელება. საჭიროა გეოლოგიური მონიტორინგული დაკვირვების წარმოება. საშიშროების მაუწყებელი საგზაო გამაფრთხილებელი ნიშნების მოწყობა

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.