სოფელი არდისუბანი, მდინარე ბოგვის ხევის ხეობის მარცხენა ფერდობზე განვითარებული ძველმეწყრული სხეული

მეწყერი

მაღალი

წელი 2021

რეკომენდაცია

კატეგორიულად უნდა აიკრძალოს გზის გაფართოების მიზნით ფერდის ჩამოჭრა. მეწყრულ ფერდზე ჩამდინარე ზედაპირული წყლების რეგულირება. მეწყრული სხეულის ზედაპირზე ღრმა ფესვთა სისტემის მქონე ხე-მცენარეების განაშენიანება. გეოლოგიური მონიტორინგული დაკვირვების წარმოება

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.