ონი | 29 ლოკაცია

ონი-შოვის საავტომობილო გზა მდინარე რიონის მარჯვენა ბორტი

გვერდითი ეროზია საშუალო

სოფელი ბაჯი, მდინარე რიონის ხეობის მარცხენა ფერდობი

გვერდითი ეროზია საშუალო

პროექტში გამოყენებული რუკები დამზადებულია გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ