ქუთაისი-ალპანა-მამისონის ცენტრალური საავტომობილო გზა

ღვარცოფი

მაღალი

წელი 2021

რეკომენდაცია

ღვარცოფული ხევის გაწმენდა-დაღრმავება, ნაპირდამცავი და ნაკადგამტარი ნაგებობების მოწყობა;კლდეზვავური კერი გაწმენდა და დამცავი კონსტრუქციის მოწყობა. მეწყრული მასების გაწმენდა-გატანა და ფერდობსამაგრი კედლის მოწყობა

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.