სოფელი ღები- მდინარე რიონის მარჯვენა შენაკადის მდინარე ლათქიშორას ხეობა

გვერდითი ეროზია

მაღალი

წელი 2021

რეკომენდაცია

მდინარე ლათქიშორას კალაპოტის გაწმენდა-დაღრმავება ორივე ნაპირზე კაპიტალური ნაპირდამცავი ნაგებობის მოწყობა

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.