მესტია | 62 ლოკაცია

"შავი ღელე"

მეწყერი მაღალი

"შავი ღელე"

ღვარცოფი მაღალი

მდინარე 32ჭალა

ღვარცოფი მაღალი

მდინარე ჭალაადი

ღვარცოფი მაღალი

მდინარე ლავლადაში, 32ჭალას მარცხენა შენაკადი

ღვარცოფი მაღალი

მდინარე ცხეკი, 32ჭალას მარცხენა შენაკადი

ღვარცოფი მაღალი

მდინარე ლალაიდი

ღვარცოფი მაღალი

მდინარე ლალაიდი

მეწყერი მაღალი

მდინარე ლაღამი

ღვარცოფი მაღალი

მდინარე ლაღამი

მეწყერი მაღალი

მდინარე ლეხთაგი

ღვარცოფი მაღალი

მდინარე კაერის ხეობა

ღვარცოფი მაღალი

მდინარე კაერის ხეობა

მეწყერი მაღალი

მდინარე კაერის ხეობა

ქვათაცვენა მაღალი

მდინარე სოლი

ღვარცოფი მაღალი

მდინარე ხერაჯი (ხელეში), სოფელი ჟამუში

ღვარცოფი მაღალი

მდინარე ზარდლაში, სოფელი ღვებრა

ღვარცოფი მაღალი

მდინარე ზარდლაში, სოფელი ღვებრა

მეწყერი მაღალი

მდინარე მულხურას მარცხენა ნაპირი

მეწყერი მაღალი

მდინარე მულხურას მარცხენა ნაპირი

მეწყერი მაღალი

მდინარე მუგოადრი

ღვარცოფი მაღალი

მდინარე მონშურას ხეობის მარცხენა ფერდობი

მეწყერი მაღალი

სოფელი ბოგრეში, კალა-იფარის საავტომობილო გზა

მეწყერი საშუალო

სოფელი ბოგრეში, კალა-იფარის საავტომობილო გზა

კლდეზვავი საშუალო

უღვირი-თეთნულდის მე-2 კილომეტრი

მეწყერი მაღალი

სოფელ ნაკის საავტომობილო გზა

მეწყერი მაღალი

სოფელ ნაკის საავტომობილო გზა

კლდეზვავი მაღალი

სოფელი წვირმი

მეწყერი მაღალი

მდინარე ადიშის ხეობა, მარჯვენა ნაპირი

მეწყერი მაღალი

ენგურის წყალსაცავის მარცხენა ფერდი

ქვათაცვენა საშუალო

ენგურის წყალსაცავის მარცხენა ფერდი

ქვათაცვენა საშუალო

ენგურის წყალსაცავის მარცხენა ფერდი

ქვათაცვენა საშუალო

პროექტში გამოყენებული რუკები დამზადებულია გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ