მდინარე ენგურის მარჯვენა შენაკადის მდინარე კინჩის მარჯვენა ფერდობი. ზუგდიდი-მესტიის ცენტრალური საავტომობილო გზა

მეწყერი

მაღალი

წელი 2021

რეკომენდაცია

ზედაპირული ჩამონადენების რეგულირება; ნაკადგამტარი სივრცის პერიოდული გაწმენდა მეწყრულ-ღვარცოფული მასალისგან. ტყის საფარის გაკაფვის აკრძალვა

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.