სოფელი ბოგრეში, კალა-იფარის საავტომობილო გზა

კლდეზვავი

საშუალო

წელი 2021

რეკომენდაცია

ჩამოშლილი კლდეზვავური მასის გატანა. ქვათაცვენის უბანზე გზის გასწვრივ დამცავი კედლის და გრავიტაციის საწინააღმდეგო ლითონის ბადის კონსტრუქციის მოწყობა

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.