სოფელ ჭალესთან დამაკავშირებელი საავტომობილო გზა

მეწყერი

მაღალი

წელი 2021

რეკომენდაცია

საავტომობილო გზის ფუნქციონირებისთვის საჭიროა შესაბამისი პროექტის საფუძველზე მისი აღდგენა. მეწყრულ სხეულზე სადრენაჟო ქსელის მოწყობა და შემდგომ მისი გატყიანება.

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.