ხობი | 30 ლოკაცია

სოფელი პირველი მაისი მდინარე მუნჩიას მარცხენა ნაპირი

მდ. ნაპირის რეცხვა საშუალო

სოფელი ძველი ხიბულა

მეწყერი მაღალი

სოფელი ხეთა

მეწყერი მაღალი

სოფელი ხეთა

მეწყერი მაღალი

სოფელი ოხვამეკარი

მეწყერი მაღალი

მდინარე 62სწყალი სოფელი პირველი გურიფული

მდ. ნაპირის რეცხვა მაღალი

მდინარე 62სწყალი სოფელი მეორე გურიფული

მდ. ნაპირის რეცხვა მაღალი

სოფელი გაღმა ქარიატა

მდ. ნაპირის რეცხვა საშუალო

სოფელი გამოღმა პირველი ხორგა

მდ. ნაპირის რეცხვა საშუალო

სოფელი გაღმა შუა ხორგა

მდ. ნაპირის რეცხვა საშუალო

სოფელი ბია-საშონიო

მეწყერი საშუალო

სოფელი ბია

მეწყერი საშუალო

სოფელი ნოჯიხევი

მეწყერი საშუალო

სოფელი პირველი გურიფული

მეწყერი საშუალო

სოფელი პირველი გურიფული

მეწყერი საშუალო

ქ. 62ს მიმდებარე ტერიტორია

მეწყერი საშუალო

სოფელი გაღმა საჯიჯაო

მეწყერი საშუალო

სოფელი გაღმა საჯიჯაო

მეწყერი საშუალო

მდინარე 62სწყლის მარჯვენა ნაპირი

მდ. ნაპირის რეცხვა საშუალო

მდინარე 62სწყლის მარცხენა ნაპირი

მდ. ნაპირის რეცხვა საშუალო

მდინარე ჭანისწყლის მარჯვენა ნაპირი

მდ. ნაპირის რეცხვა საშუალო

მდინარე ჭანისწყლის მარჯვენა ნაპირი

მდ. ნაპირის რეცხვა საშუალო

მდინარე ჭანისწყლის მარცხენა ნაპირი

მდ. ნაპირის რეცხვა საშუალო

მდინარე ჭანისწყლის მარცხენა ნაპირი

მდ. ნაპირის რეცხვა საშუალო

მდინარე 62სწყლის მარცხენა ნაპირი

მდ. ნაპირის რეცხვა საშუალო

პროექტში გამოყენებული რუკები დამზადებულია გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ