სოფელი პირველი მაისი (ბულიწყუ)"ყოვლადწმინდა ქალწულ მარიამის ტაძრად მიყვანების" სახელობის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორია

მეწყერი

მაღალი

წელი 2021

რეკომენდაცია

სამხრეთ-დასავლური ნაწილის (სამრეკლო და გალავანი) დემონტჟი, ხოლო ახალი გალავნის აშენება განხორციელდეს მის ძირითად გრუნტზე დაფუძნებით; სამრეკლოს აგება შესაძლებელია ეკლესიის ტერიტორიაზე ქვეყანაში მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების სრული დაცვით შემუშავებული პროექტის მიხედვით, ამასთან აუცილებელია საძირკვლის დაფუძნება ერთგვაროვან გრუნტზე; ფერდობსამაგრი კედლის მოწყობა; ზედაპირული წყლების რეგულირება

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.