სოფელი ძველი ხიბულა, მდინარე ჭანისწყლის მარჯვენა ფერდი

მეწყერი

საშუალო

წელი 2021

რეკომენდაცია

კატეგორიულად აიკრძალოს ფერდზე ტყის საფარის გაკაფვა და მოხდეს გაკეთებული ფერდობსამაგრი გაბიონის ტიპის კედლის გაგრძელება

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.