სოფელი პირველი მაისი მდინარე მუნჩიას მარცხენა ნაპირი

მდ. ნაპირის რეცხვა

საშუალო

წელი 2021

რეკომენდაცია

შესაბამისი პროექტის საფუძველზე ეზოს დაუცველი ნაწილის გამაგრება ნაპირდამცავი კომუნიკაციით, ხოლო მარჯვენა ნაპირის გასწვრივ კარიერიდან გადმოყრილი ქანების გატანა ან კალაპოტის გაფართოება.

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.