ბოლნისი | 14 ლოკაცია

მდინარე მაშავერას ხეობის I უბანი

წყალდიდობა საშუალო

მდინარე მაშავერას ხეობის I უბანი

მდ. ნაპირის რეცხვა საშუალო

მდინარე მაშავერას ხეობის II უბანი

მდ. ნაპირის რეცხვა საშუალო

მდინარე ფოლადაურის ხეობა

მდ. ნაპირის რეცხვა დაბალი

მდინარე მაშავერას ხეობის საშიშროების I უბანი

მდ. ნაპირის რეცხვა დაბალი

მდინარე მაშავერას ხეობის II უბანი

მდ. ნაპირის რეცხვა საშუალო

პროექტში გამოყენებული რუკები დამზადებულია გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ