სოფელ გეტას აღმოსავლეთ ტერიტორია მდინარე გეტას ხეობაში არსებული საშიშროების უბნები/უბანი II

მდ. ნაპირის რეცხვა

საშუალო

წელი 2021

რეკომენდაცია

ეროზიის და მეწყერსაწინაარმდეგო ღონისძიებების გატარება. კალაპოტის გასწორხაზოვნება

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.