წალკა | 9 ლოკაცია

სოფელ რეხას ჩრდილოეთ პერიფერია

დახრამვა საშუალო

სოფელ რეხას ჩრდილოეთ პერიფერია

გვერდითი ეროზია საშუალო

სოფელ გუმბათის დასავლეთ პერიფერია

ღვარცოფი საშუალო

სოფელ გუმბათის დასავლეთ პერიფერია

მდ. ნაპირის რეცხვა საშუალო

პროექტში გამოყენებული რუკები დამზადებულია გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ