სოფელი ბაზაქლო მიმდებარე ტერიტორია

დახრამვა

საშუალო

წელი 2021

რეკომენდაცია

შიდა საუბნო გზის და ეროზიული ხევის გამავალი მილის ჩანაცვლება გადაკვეთის უბანზე. არსებული დაბალი გამტარიანობის მილის მაგივრად დიდი დიამეტრის მილის ან ერთმალიანი ხიდის მოწყობა. დახრამვით-ეროზიული პროცესების პრევენციის მიზნით ხევში (ზღუდარების) მოწყობა. ღრმა ფესვთა სისტემის მქონე და ტენმოყვარული მცენარეული საფარის განაშენიანება; მონიტორინგული დაკვირვების წარმოება

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.