დმანისი | 15 ლოკაცია

სოფელი ბაზაქლო მიმდებარე ტერიტორია

დახრამვა საშუალო

პროექტში გამოყენებული რუკები დამზადებულია გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ