მდინარე მაშავერას კანიონის ქალაქ დმანისისა და სოფელ დილარის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზა არსებული უბნები- მარცხენა ფერდობი- IIუბანი

კლდეზვავი

მაღალი

წელი 2021

რეკომენდაცია

ციცაბოდ და ძლიერ ციცაბოდ დახრილი კლდოვანი ფერდობის კონტურში არსებული დანაპრალიანებული და განაწევრებული და შესუსტებული მდგრადობის მქონე ბლოკების და ლოდების პერიოდულად ჩამოწმენდა; გრავიტაციის საწინააღმდეგო ლითონის კონსტრუქციის ბადეების მოწყობა. საშიშროების მაუწყებელი საგზაო ნიშნების მოწყობა; მონიტორინგული დაკვირვების წარმოება

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.