ზუგდიდი | 24 ლოკაცია

სოფელი ჯიხაშკარი

მეწყერი მაღალი

სოფელი ჯიხაშკარი

გრუნტის ჯდენა მაღალი

სოფელი ჯიხაშკარი

მეწყერი მაღალი

სოფელი ჯიხაშკარი

მეწყერი მაღალი

სოფელი ალერტკარი

მეწყერი მაღალი

სოფელი ოფაჩხაფუ

მეწყერი მაღალი

სოფელი ოფაჩხაფუ

მეწყერი მაღალი

სოფელი აბასთუმანი

მეწყერი მაღალი

სოფელი აბასთუმანი

მეწყერი მაღალი

სოფელი აბასთუმანი

მეწყერი მაღალი

სოფელი კორცხელი

მეწყერი მაღალი

სოფელი კორცხელი

მეწყერი მაღალი

სოფელი ხეცერა

მეწყერი მაღალი

სოფელი ოდიში

მეწყერი მაღალი

სოფელი გრიგოლიში

მეწყერი მაღალი

სოფელი ყულიშკარი

მეწყერი მაღალი

სოფელი ჭაქვინჯი

მეწყერი მაღალი

სოფელი ბაში

მეწყერი მაღალი

დარჩელის თემი, მდინარე ჯუმის მარცხენა ნაპირი

მეწყერი საშუალო

მდინარე სინცას აუზი

ღვარცოფი დაბალი

სოფელი უჩაშონა

მეწყერი საშუალო

სოფელი ცაიში, მდინარე ჯუმის მარჯვენა ნაპირი

მეწყერი საშუალო

სოფელი ბაღმარანი

მეწყერი მაღალი

სოფელი ცაცხვი

მეწყერი მაღალი

პროექტში გამოყენებული რუკები დამზადებულია გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ