სოფელი ჯოჭო

მეწყერი

საშუალო

წელი 2021

რეკომენდაცია

ტერიტორიაზე მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები ქვედა მხარეს გზაზე და მდინარის კალაპოტში მიმდინარეობს ფერდობსამაგრი კედლის მშენებლობა. ზედა ნაწილში მცხოვრები მოსახლეობა გაყვანილია გეოლოგიურად მდგრად ტერიტორიაზე

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.