ხელვაჩაური | 13 ლოკაცია

სოფელი სარფი

ქვათაცვენა საშუალო

სოფელი კვარიათი

აბრაზია საშუალო

სოფელი კვარიათი

მეწყერი საშუალო

სოფელი თხილნარი

მეწყერი მაღალი

სოფელი თხილნარი

მეწყერი მაღალი

სოფელი ახალშენი

გვერდითი ეროზია საშუალო

სოფელი ჯოჭო

მეწყერი საშუალო

სოფელი მახო

მეწყერი საშუალო

სოფელი კირნათი

მეწყერი საშუალო

სოფელი კირნათი

მეწყერი საშუალო

სოფელი ზემო ჯოჭო

მეწყერი საშუალო

ბათუმი-ხულო საავტომობილო გზის მონაკვეთი

მეწყერი საშუალო

ბათუმი-ხულო საავტომობილო გზა

კლდეზვავი მაღალი

პროექტში გამოყენებული რუკები დამზადებულია გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ