რიკოთის უღელტეხილის მიდამოები( მდინარე ჩუმათელეთის მარჯვენა უსახელო შენაკადი)

ღვარცოფი

მაღალი

წელი 2021

რეკომენდაცია

ხევის გაწმენდა წაქცეული და ჩახერგილი ხეებისგან. გზის ქვეშ გამავალი წყალგამტარი მილის გაწმენდა და კვეთის მაქსიმალურად გაზრდა

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.