ხაშური | 23 ლოკაცია

რიკოთის უღელტეხილი

ქვათაცვენა საშუალო

სოფელი ჩუმათელეთი

მეწყერი საშუალო

ჩუმათელეთი-ფონას საავტომობილო გზა

მეწყერი საშუალო

ჩუმათელეთი-ფონას საავტომობილო გზა

მეწყერი საშუალო

ჩუმათელეთი-ფონას საავტომობილო გზა

მეწყერი საშუალო

სოფელი ქემფერი

მეწყერი საშუალო

სოფელი ცოცხნარა

მეწყერი დაბალი

სოფელი ზეკოტა

მეწყერი საშუალო

დაბა სურამი უბანი "ზინდისი"

მეწყერი საშუალო

სოფელ ნაცარგორას სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილი

მეწყერი დაბალი

სოფელი ქინძათი

მეწყერი დაბალი

სოფელი ტკოცა

მეწყერი საშუალო

სოფელი ბეკამი

მეწყერი დაბალი

სოფელი ქვემო აძვისი

მეწყერი საშუალო

სოფელი ზემო აძვისი

მეწყერი დაბალი

სოფელი ღართა

მეწყერი მაღალი

პროექტში გამოყენებული რუკები დამზადებულია გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ