სოფელი ოქტომბერი

მეწყერი

მაღალი

წელი 2021

რეკომენდაცია

მეწყრულ სხეულთან ახლოს მდებარე ორი ოჯახი გაყვანილია გეოლოგიურად მდგრად ტერიტორიაზე. ხოლო ფერდობის ძირში მთელ სიგრძეზე უნდა მოეწყოს ფერდოსამაგრი კედელი სამშენებლო წესებისა და ნორმების სრული დაცვით

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.