ქედა | 10 ლოკაცია

სოფელი ქვედა აგარა

კლდეზვავი საშუალო

სოფელი ხუნკუდა

მეწყერი მაღალი

სოფელი ვარჯანისი

კლდეზვავი მაღალი

დაბა ქედა

გვერდითი ეროზია საშუალო

სოფელი ოქტომბერი

მეწყერი მაღალი

სოფელი მერისი

კლდეზვავი საშუალო

სოფელი კოკიტაური

მეწყერი მაღალი

პროექტში გამოყენებული რუკები დამზადებულია გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ