ქალაქი ქარელი აღმოსავლეთი მიმდებარე ტერიტორია, მდინარე მტკვრის მარჯვენა ნაპირი

მდ. ნაპირის რეცხვა

მაღალი

წელი 2021

რეკომენდაცია

ნაპირსამაგრი კომუნიკაციების მოწყობა განსაკუთრებით დაძაბულ უბნებში, წყლის ნაკადის გადაყვანა კალაპოტის შუა წელში

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.