ქარელი | 13 ლოკაცია

სოფელი შაქშაქეთი

მეწყერი საშუალო

სოფელი სამწევრისის მიმდებარედ

მეწყერი დაბალი

ნასოფლარ ბატეთის მიმდებარედ

მეწყერი დაბალი

სოფელი ოქროსოფელი

მეწყერი დაბალი

პროექტში გამოყენებული რუკები დამზადებულია გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ