ჩხოროწყუ | 18 ლოკაცია

სოფელი ჭოღა

მეწყერი საშუალო

სოფელი ახუთი

მეწყერი საშუალო

სოფელი ლესიჭინე

მეწყერი მაღალი

სოფელი ლესიჭინე

მეწყერი მაღალი

სოფელი ლესიჭინე

მეწყერი საშუალო

სოფელი ლეწურწუმე, მდინარე სკურჩას ხეობა

მეწყერი საშუალო

სოფელი მუხური

მეწყერი მაღალი

სოფელი კირცხი

მეწყერი მაღალი

მდინარე ზანას მარცხენა ნაპირი

მდ. ნაპირის რეცხვა საშუალო

მდინარე ზანას მარჯვენა ნაპირი

მდ. ნაპირის რეცხვა საშუალო

სოფელი ნაფიჩხოვო

მეწყერი საშუალო

სოფელი ნაფიჩხოვო

მდ. ნაპირის რეცხვა საშუალო

სოფელი ნაფიჩხოვო

მეწყერი საშუალო

სოფელი ნაფიჩხოვო

მდ. ნაპირის რეცხვა საშუალო

სოფელი ნაფიჩხოვო

მეწყერი საშუალო

სოფელი ნაფიჩხოვო

მდ. ნაპირის რეცხვა საშუალო

სოფელი ქვედა 53

მეწყერი მაღალი

პროექტში გამოყენებული რუკები დამზადებულია გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ