ჭიათურა | 9 ლოკაცია

სოფელი ითხვისი

მეწყერი მაღალი

სოფელი პერევისა

მეწყერი საშუალო

სოფელი პერევისა

მეწყერი მაღალი

სოფელი ზედა ითხვისი

მეწყერი საშუალო

სოფელი ხრეითი

მეწყერი საშუალო

სოფელი ნიგოზეთი

მეწყერი საშუალო

სოფელი ბჟინევი

მეწყერი საშუალო

სოფელი მღვიმევი

მეწყერი დაბალი

სოფელი ზოდი

მეწყერი საშუალო

პროექტში გამოყენებული რუკები დამზადებულია გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ