ზესტაფონი | 13 ლოკაცია

სოფელი ძლორ-დანეთი

მეწყერი მაღალი

სოფელი კინოთი

მეწყერი საშუალო

სოფელი თვრინი

მეწყერი საშუალო

სოფელი ფუთი

მეწყერი დაბალი

სოფელი ქვედა კვალითი

მეწყერი საშუალო

სოფელი ბოსლევი

მეწყერი მაღალი

სოფელი დილიკაური

მეწყერი საშუალო

სოფელი დილიკაური

მეწყერი საშუალო

სოფელი დილიკაური

მეწყერი საშუალო

სოფელი დილიკაური

მეწყერი საშუალო

სოფელი ზედა საქარა

მეწყერი საშუალო

სოფელი რკვია

მეწყერი საშუალო

სოფელი ცხრაწყარო

მეწყერი საშუალო

პროექტში გამოყენებული რუკები დამზადებულია გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ