ვანი | 17 ლოკაცია

სოფელი ტობანიერი

მეწყერი მაღალი

სოფელი ქვემო მუქედი

მეწყერი მაღალი

სოფლების ძულუხისა და სულორის დამაკავშირებელი გზა

ქვათაცვენა საშუალო

სოფელი გადიდი

ქვათაცვენა საშუალო

სოფელი ზედა ვანი

მეწყერი საშუალო

სოფელი ზედა ვანი

მეწყერი დაბალი

სოფელი ქვედა გორა

მეწყერი საშუალო

სოფელი ბაბოთი

მეწყერი საშუალო

სოფელი ბაბოთი

ქვათაცვენა საშუალო

სოფელი ზედა ვანი

მეწყერი დაბალი

სოფელი დიხაშხო

მეწყერი საშუალო

სოფელი მუქედი

მეწყერი საშუალო

სოფელი მთისძირი

მეწყერი დაბალი

სოფელი სულორი

მეწყერი საშუალო

სოფელი ციხესულორი

მეწყერი საშუალო

პროექტში გამოყენებული რუკები დამზადებულია გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ