წყალტუბო | 16 ლოკაცია

სოფელი ზარათი

მეწყერი საშუალო

სოფელი დერში

მეწყერი საშუალო

სოფელი ჭაშლეთი

მეწყერი საშუალო

სოფელი დღნორისა

მეწყერი დაბალი

სოფელი ყუმისთავი

მეწყერი დაბალი

სოფელი ჩუნეში

მეწყერი დაბალი

სოფელი ძეძილეთი

მეწყერი საშუალო

სოფელი ძეძილეთი

მეწყერი საშუალო

სოფელი ღვედი

მეწყერი მაღალი

ტვიში-ალპანას საავტომობილო გზის მიმდებარედ

მეწყერი საშუალო

სოფელი ტვიში

მეწყერი საშუალო

სოფელი ტვიში

მეწყერი საშუალო

სოფელი ორხვი

მეწყერი დაბალი

ქალაქი წყალტუბო

მეწყერი დაბალი

სოფელი მექვენა

მეწყერი საშუალო

პროექტში გამოყენებული რუკები დამზადებულია გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ